Οδηγός Πωλητή

1
Ανάθεση εντολής σε σύμβουλο ακινήτων
2
Καταγραφή ακινήτου
3
Επιλογή τιμής πώλησης
4
Εκτίμηση τιμής πώλησης / Παρουσίαση αγοράς ακινήτων και ανταγωνιστικών ακινήτων
5
Προώθηση ακινήτου
6
Προετοιμασία δικαιολογητικών
7
Υπόδειξη επιλεγμένων αγοραστών
8
Κατάθεση Προσφοράς και Διαπραγμάτευση
9
Απόφαση για αγορά

Ανάθεση εντολής σε σύμβουλο ακινήτων

Το να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, θα σας γλυτώσει χρόνο και χρήμα, ενώ θα σας οδηγήσει στην βέλτιστη επιλογή. Παρακάτω θα αναφερθούμε στους βασικούς λόγους ανάθεσης της πώλησης του ακινήτου σας σε ένα σύμβουλο ακινήτων, καθώς και της επιλογής μεταξύ της απλής και της αποκλειστικής ανάθεσης. Μια σύμβαση αποκλειστικής ανάθεσης έχει 75% πιθανότητες επιτυχίας, έναντι του 25% μιας απλής σύμβασης.

Καταγραφή ακινήτου

Καταγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ενώ συγχρόνως γίνεται φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του ακινήτου. Η φωτογράφηση του ακινήτου μπορεί να γίνει από επαγγελματία φωτογράφο, ενώ πρέπει να προηγηθούν κάποιες παρεμβάσεις, όπως καθάρισμα, επισκευές και ό,τι άλλο έχει αποφασίσει ο ιδιοκτήτης.

Επιλογή τιμής πώλησης

Η τιμή πώλησης που θα επιλεγεί, δεν πρέπει να αντιστοιχεί στο πόσα χρήματα θέλει ιδανικά ο πωλητής να πάρει, αλλά στην τιμή που έχει πιθανότητες να πωληθεί το ακίνητο. Άλλωστε κάθε αγοραπωλησία για να γίνει, θέλει τουλάχιστον δύο πλευρές, τον αγοραστή και τον πωλητή. Η τιμή πώλησης θα πρέπει να είναι στα όρια που αποδέχονται και οι δύο πλευρές. Επομένως στο στάδιο αυτό ο πωλητής γνωστοποιεί στο σύμβουλο ακινήτων το εύρος τιμών πώλησης που επιθυμεί. Επιπλέον, γνωστοποιεί τους λόγους πώλησης, αλλά και την προτεραιότητα μεταξύ ταχύτητας πώλησης και κατάλληλης τιμής πώλησης.

Εκτίμηση τιμής πώλησης / Παρουσίαση αγοράς ακινήτων και ανταγωνιστικών ακινήτων

Για να αποφασιστεί σε ποια τιμή θα διατεθεί προς πώληση το ακίνητο, είναι πολύ χρήσιμη η εμπειρία ενός ειδικού στην αγορά ακινήτων, ενώ σε ακριβά και ειδικά ακίνητα συστήνεται η συνεργασία με ένα εκτιμητή ακινήτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πώληση του ακινήτου σε χαμηλότερη τιμή, από αυτή που θα μπορούσε να πωληθεί. Συγχρόνως αποφεύγεται και η επιλογή πολύ υψηλής τιμής πώλησης, που θα οδηγούσε σε μη πώληση του ακινήτου ή «κάψιμο» του ακινήτου. Οι συχνές ή μεγάλες πτώσεις τιμών, οδηγούν σε πιο πιεστική διαπραγμάτευση τιμής από κάποιον αγοραστή που καταθέτει προσφορά. Η παρουσίαση της αγοράς ακινήτων και των ανταγωνιστικών ακινήτων είναι κρίσιμη. Η τιμή πώλησης θα πρέπει να εξεταστεί αν πληροί το εύρος τιμών που έχει θέσει ο πωλητής, καθώς και να επιλεγεί αν θα γίνουν επιπλέον παρεμβάσεις στο ακίνητο,ώστε να αυξηθεί η τιμή πώλησης.

Προώθηση ακινήτου

Το στάδιο αυτό της πώλησης είναι ένα από τα οποία μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό ο σύμβουλος ακινήτων, διότι το κάνει καθημερινά και διαθέτει εργαλεία που δε διαθέτει ο απλός πωλητής.

Προετοιμασία δικαιολογητικών

Σε αυτό το στάδιο, καλό είναι ο πωλητής να προετοιμάζει τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πώληση. Κυρίως, οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου να μην έχουν ελλείψεις (πολλές φορές απαιτείται η αποδοχή κληρονομιάς), να έχει γίνει έλεγχος περί μη αυθαιρεσιών (σε περίπτωση αυθαιρεσιών, ένταξη στη ρύθμιση) και να γνωρίζει τις οφειλές που έχει σε δάνεια, εφορία, κοινόχρηστα και εταιρείες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ). Αν μπορεί, καλό είναι να τις εξοφλήσει, ώστε η αγοραπωλησία να γίνει πιο γρήγορα.

Υπόδειξη επιλεγμένων αγοραστών

Ο σύμβουλος ακινήτων μπορεί να έχει πρόσβαση σε υποψήφιους αγοραστές που έχουν κάνει αίτημα να δουν το συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά και αγοραστές που είδαν αντίστοιχα ακίνητα. Έχει τη δυνατότητα, δηλαδή να απευθυνθεί και σε αγοραστές που έχουν κριτήρια αγοράς που ταιριάζουν με το συγκεκριμένο ακίνητο. Τη δυνατότητα αυτή δεν την έχει όποιος θέλει να πουλήσει μόνος του το ακίνητο του. Κατά την υπόδειξη, καλό θα είναι ο πωλητής να μην είναι παρόν, για να μην επηρεάζει τον υποψήφιο αγοραστή. Σε πολλές περιπτώσεις, μια πώληση έχει ακυρωθεί από λάθη που κάνει ο πωλητής κατά την υπόδειξη. Πριν την υπόδειξη του ακινήτου, ο κάθε υποψήφιος αγοραστής αξιολογείται, ώστε να μην υποδεικνύεται το ακίνητο σε υποψήφιους αγοραστές που δεν θα γίνουν ποτέ αγοραστές. Σε περίπτωση που η ανάθεση είναι αποκλειστική, ο πωλητής γλυτώνει το χάσιμο χρόνου από την συνεχή επικοινωνία και τις υποδείξεις από αρκετούς μεσίτες, που δείχνουν το ακίνητο σε αγοραστές που δεν είναι έτοιμοι να αγοράσουν

Κατάθεση Προσφοράς και Διαπραγμάτευση

Μετά την υπόδειξη του ακινήτου σε υποψήφιους αγοραστές, κατατίθενται οι προσφορές. Αν ο πωλητής τις αποδεχθεί, προχωράει σε συμφωνία. Αν όμως δεν είναι αποδεκτή, τότε πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Αυτή, την αναλαμβάνει ο σύμβουλος ακινήτων που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θα του δώσει ο πωλητής. Ο πωλητής αποφεύγει την απευθείας διαπραγμάτευση, ώστε να μην γίνουν λάθη, αποκαλυφθούν οι προθέσεις του, αλλά και να μην πιεστεί να αποφασίσει άμεσα.

Απόφαση για αγορά

Μετά τις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις, που αναλαμβάνει ο σύμβουλος ακινήτων, κλείνει η συμφωνία για την αγοραπωλησία του ακινήτου.