Βιωσιμότητα

Η Green Estate δεσμύεται να προωθεί πρακτικές υπεύθυνες περιβαλλοντικά και κοινωνικά και αναγνωρίζει τη σημασία της σωστής ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας του πλανήτη και της κοινωνίας. Πρωταρχικός στόχος της Green Estate αποτελεί η μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος και η θετική συνεισφορά στην κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιείται.

Η Green Estate με άξονα τη βιωσιμότητα ενσωματώνει τις ακόλουθες αρχές στον τρόπο λειτουργίας της:

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα: Η Green Estate επιχειρεί να έχει μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενσωματώνοντας πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τεχνολογίες που εξοικονομούν ενέργεια, υιοθετεί την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εφαρμόζει στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων, όπως η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση.

Πράσινα Κτίρια: Τα Πράσινα Κτίρια (ή αλλιώς πράσινες κατασκευές ή βιώσιμα κτίρια) σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν για να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην κατασκευή πράσινων κτιρίων έχουν προτεραιότητα βιώσιμα υλικά και οικολογικές υποδομές που περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας και αξιοποιούν τους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Green Estate ενθαρρύνει της βιώσιμες πρακτικές κατασκευής κτιριίων, όπως είναι το LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) και το BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Υπεύθυνες Επενδύσεις: Η βιωσιμότητα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεών μας. Θέτουμε σε προτεραιότητα project και επενδύσεις που συμβαδίζουν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υιοθετώντας μια ισχυρή στάση βιωσιμότητας, μια κτηματομεσιτική εταιρεία μπορεί όχι μόνο να μειώσει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις, αλλά και να ενισχύσει τη φήμη της, να προσελκύσει κοινωνικά συνειδητοποιημένους επενδυτές και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο του πλανήτη όσο και των κοινοτήτων που εξυπηρετεί.