Οδηγός Αγοραστή

1
Ανάθεση εντολής σε σύμβουλο ακινήτων
2
Προέγκριση δανείου και υπολογισμός δόσεων
3
Αξιολόγηση προτεραιοτήτων αγοραστών
4
Παρουσίαση αγοράς ακινήτων και προτεινόμενων ακινήτων
5
Υπόδειξη επιλεγμένων ακινήτων
6
Υπολογισμός συνολικού κόστους αγοράς / Κατάθεση Προσφοράς
7
Απόφαση για αγορά

Ανάθεση εντολής σε σύμβουλο ακινήτων

Το να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό θα σας εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα, ενώ θα σας οδηγήσει στη βέλτιστη επιλογή. Παρακάτω θα αναφερθούμε στους βασικούς λόγους ανάθεσης της αγοράς κατοικία σας, σε ένα σύμβουλο ακινήτων.

Προέγκριση δανείου και υπολογισμός δόσεων

Θα πρέπει η διαδικασία της προέγκρισης δανείου να προηγείται, ώστε να γνωρίζει ο αγοραστής μέχρι ποιο ποσό μπορεί να δαπανήσει, αλλά και να είναι έτοιμος να αγοράσει. Πολλές φορές ο πωλητής προτιμάει την ταχύτητα, από ένα λίγο μεγαλύτερο τίμημα. Κρίσιμος είναι και ο υπολογισμός των δόσεων των δανείων, ώστε ο αγοραστής να γνωρίζει ότι μπορεί να ανταποκριθεί.

Αξιολόγηση προτεραιοτήτων αγοραστών

Σε μια συνάντηση με τον σύμβουλο ακινήτων θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των υποψήφιων αγοραστών. Ο σύμβουλος ακινήτων παίζει κομβικό ρόλο, ώστε οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα να ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιθυμίες των αγοραστών. Καθοδηγεί και βοηθά στη λήψη αποφάσεων.

Παρουσίαση αγοράς ακινήτων και προτεινόμενων ακινήτων

Σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις προτεραιότητες των υποψήφιων αγοραστών, ο σύμβουλος ακινήτων παρουσιάζει την αντίστοιχη αγορά ακινήτων. Διακύμανση τιμών, διαθεσιμότητα επιθυμητών ακινήτων,ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εναλλακτικές επιλογές. Ο σύμβουλος ακινήτων προτείνει συγκεκριμένα σπίτια – όχι δεκάδες – που ανταποκρίνονται στα θέλω και τις δυνατότητες των υποψήφιων αγοραστών. Σπίτια που πληρούν τις προϋποθέσεις να γίνουν το σπίτι των ονείρων τους.

Υπόδειξη επιλεγμένων ακινήτων

Μετά την επιλογή των επιθυμητών ακινήτων, οι υποψήφιοι αγοραστές και ο σύμβουλος ακινήτων τα επισκέπτονται, γνωρίζοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πριν ακόμα φτάσουν σε αυτά. Ακόμα και τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι αγοραστές, έχουν έλλειψη χρόνου, ο σύμβουλος ακινήτων μπορεί να παρευρεθεί και μόνος του στην πρώτη υπόδειξη του ακινήτου.

Υπολογισμός συνολικού κόστους αγοράς / Κατάθεση Προσφοράς

Μετά την επίσκεψη στα επιλεγμένα ακίνητα και την επιλογή του επιθυμητού σπιτιού, με την υποστήριξη του συμβούλου ακινήτων, υπολογίζονται τα υπόλοιπα έξοδα της αγοράς του ακινήτου, όπως τα έξοδα μηχανικού, συμβολαιογράφου, εφορίας κλπ., αλλά και δύναται να γίνει μια πρώτη εκτίμηση του κόστους ανακαίνισης, αν απαιτείται. Αφού ο αγοραστής γνωρίζει το συνολικό κόστος αγοράς, καταθέτει την προσφορά του.

Απόφαση για αγορά

Μετά τις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις, που αναλαμβάνει ο σύμβουλος ακινήτων, κλείνει η συμφωνία για την αγοραπωλησία του ακινήτου.