Τεχνικό τμήμα

Με σκοπό τη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, το γραφείο μας συνεργάζεται με το τεχνικό γραφείο Τopo G.E.S. 

 Η Topo G.E.S. στελεχώνεται από νέους καταρτισμένους μηχανικούς,ιδρύθηκε το 2009 στου Ζωγράφου και δραστηριοποιείται σε όλο τον ελλαδικό χώρο.

Στόχος της είναι να προσφέρει σε εύλογο χρονικό διάστημα, υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας (ιδιώτες, εταιρείες και συναδέλφους μηχανικούς). Προσδοκεί μακροχρόνιες συνεργασίες, ενώ εγγύηση για τον στόχο αυτό αποτελούν η επαγγελματική αξιοπιστία και η συνέπεια, σε συνδυασμό με την συνεχή βελτίωση και την τεχνική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

Παράλληλα διαθέτει δίκτυο εξωτερικών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Μέρος του δικτύου αυτού παρουσιάζεται στο πεδίο των συνεργατών μας.

Το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε παρουσιάζεται μεμονωμένα στο πεδίο υπηρεσίες, ενώ παρέχονται και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου.

Βασικά της στελέχη είναι ο Καλογιαννάκης Μιχάλης (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) και ο Κέντρος Στράτος (Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.).