Ποιοί είμαστε

GREEN Estate

Μετά από 10 χρόνια συνεργασίας ως σύμβουλοι μηχανικοί, ο Μιχάλης Καλογιαννάκης και ο Στράτος Κέντρος, με την Topo G.E.S. αποφάσισαν το 2019 να πραγματοποιήσουν ένα νέο βήμα στον χώρο των ακινήτων, εκμεταλλευόμενοι τη συσσωρευμένη εμπειρία τους, με στόχο να συμπληρώσουν τον κύκλο των υπηρεσιών που παρέχουν στον τομέα. 

Στην GREEN Estate πιστεύουμε ότι τα δεδομένα είναι το μέλλον και η αξιοποίηση τους βασικός παράγοντας για τη λήψη των ιδανικών αποφάσεων σε ότι αφορά την πώληση, αγορά και ενοικίαση ακινήτων. Γι’ αυτό ψηφιοποιούμε και αυτοματοποιούμε κάθε διαδικασία για ιδιοκτήτες, αγοραστές και ενοικιαστές, τόσο σε σχέση με τους πελάτες μας, όσο και ενδοεταιρικά.

Χρησιμοποιώντας ολα τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία για την παρουσίαση των ακινήτων μας, όπως ενδεικτικά 3d περιήγηση, Drone, social media και Viber.

H GREEN Estate ήρθε για να φέρει την αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης της μεσιτείας.

Ποιά είναι η GREEN φιλοσοφία μας;

Η φιλοσοφία μας βασίζεται σε πέντε βασικές αρχές: την τεχνολογική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα, την ποιότητα υπηρεσιών, την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και τις μακροχρόνιες συνεργασίες.

Ποιό είναι το GREEN όραμα μας;

Πιστεύουμε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα του γραφείου μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιούμε την πιο σύγχρονη τεχνολογία και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της απόδοσης και την παροχή ανώτερων υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι προτεραιότητα μας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση των συμβούλων μας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για να παρέχουμε στους πελάτες μας τις πιο αξιόπιστες και επαγγελματικές υπηρεσίες. Ακόμη, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία και στην παροχή συμβουλών, ώστε οι πελάτες μας να είναι ενημερωμένοι σε κάθε στάδιο της συναλλαγής.

Επιπλέον, είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της βιωσιμότητας. Χρησιμοποιούμε μόνο βιώσιμα υλικά και μειώνουμε τη χρήση πλαστικού στο γραφείο μας, αλλά και την κατανάλωση ενέργειας, ενώ προγραμματίζουμε όλες τις λειτουργίες μας στα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ακόμα και παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου μας στοχεύουν σε ένα πιο πράσινο μέλλον, καθώς σε συνεργασία με το τεχνικό μας γραφείο Topo GES αναλαμβάνουμε υπηρεσίες των ακινήτων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση τους.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι ένας ακόμη βασικός πυλώνας της φιλοσοφίας μας. Στο γραφείο μας, θεωρούμε ότι κάθε πελάτης έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες, και ότι η καλύτερη υπηρεσία πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα. Για αυτόν τον λόγο, ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών μας και προτείνουμε εξατομικευμένες λύσεις. Υιοθετούμε ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στις σχέσεις μας με τους συνεργάτες μας. Ενισχύουμε την επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των συνεργατών, προάγοντας ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των συνεργατών μας και να τους παρέχουμε την απαιτούμενη υποστήριξη και κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους.

Προσφέρουμε δίκαιες επαγγελματικές συνθήκες και αναγνωρίζουμε τη συμβολή και τις ιδέες των συνεργατών μας. Προωθούμε την ανάπτυξη και την προοπτική ανέλιξης για κάθε μέλος της ομάδας μας, παρέχοντας τη δυνατότητα για επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία.

Τέλος, οι μακροχρόνιες συνεργασίες είναι άλλος ένας στόχος του γραφείου μας. Πιστεύουμε ότι οι διαρκείς σχέσεις με τους πελάτες μας είναι απαραίτητες για την επιτυχία τους και την επιτυχία μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και συμβουλές στους πελάτες μας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής.