Πρόγραμμα "Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα": Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Πρόγραμμα "Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα": Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Η δράση «Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες, με παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιλέξιμοι προς αντικατάσταση είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων. Για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, ο παλαιός θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συναφούς εξοπλισμού σε φορέα ανακύκλωσης. Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οικιακής συσκευής, αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής οικογένειας, ενώ η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές.

Σε ποιους απευθύνεται
Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν. Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ένα φυσικό πρόσωπο θα πρέπει:
🔹να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του
🔹να έχει υποβάλει κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Περίοδος υποβολής
από 11/5/2023 έως 20/6/2023 (ώρα 15:00)
Τα Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω:

🔹της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr​) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020, ή
🔹της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος ​allazothermosifona.gov.gr.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη ταυτοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών–διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184).

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Ειδικότερα:

🔹11/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2
🔹12/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4
🔹13/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6
🔹14/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
🔹15/5:​ ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Είδος ενίσχυσης
🔹Επιχορήγηση / Επιδότηση
🔹Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Περιοχή εφαρμογής
🔹Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις
Περιορισμοί:​​​Δεν είναι επιλέξιμες για αίτηση κατοικίες για τις οποίες, όπως αυτό επιβεβαιώνεται.

Τι χρηματοδοτείται
1. Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την επιδότηση:
της δαπάνης αγοράς ενός νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού (Boiler) του συγκεκριμένου ηλιακού θερμοσίφωνα, καθώς και την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου (βλ. Οδηγό της Δράσης)

2. ​προαιρετικά, της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με το νέο ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού θερμοσίφωνα, αναλώσιμα & εξαρτήματα κλπ.), σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου (βλ. Οδηγό της Δράσης).

Κάθε ωφελούμενος του οποίου η αίτηση εγκρίνεται, λαμβάνει δύο επιταγές (vouchers).  Η μία αφορά την επιδότηση αγοράς του προϊόντος και η άλλη την επιδότηση των συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Ο ωφελούμενος μπορεί να εξαργυρώσει κάθε επιταγή σε προμηθευτή της επιλογής του, μειώνοντας το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για την αγορά του νέου θερμοσίφωνα ή αντίστοιχα για την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών. Το ύψος της εξαργύρωσης (επιχορήγησης) δεν μπορεί να υπερβεί:
🔹αφενός το γινόμενο του ποσοστού ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου επί την τιμή αγοράς/ υπηρεσίας
🔹αφετέρου τη μέγιστη ονομαστική αξία της κάθε επιταγής για τη συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία.

Ο Φορέας πιστοποίησης και π​ληρωμής του Προγράμματος καταβάλλει την αξία της επιταγής απευθείας στον εκάστοτε προμηθευτή, σε χρόνο που έπεται της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ ο ωφελούμενος το υπόλοιπο ποσό κατά την αγορά της νέας συσκευής ή την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός
€ 100.000.000

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση : https://ypen.gov.gr/
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλ 213 1515000
Φαξ 210 6447608

Helpdesk (Δε-Πα 09:00-17:00)

210 7000808
https://allazothermosifona.gov.gr/epikoinonia/

Ιστοσελίδα δημοσίευσης
https://allazothermosifona.gov.gr/