Αυθαίρετα: Οι αλλαγές για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια

Αυθαίρετα: Οι αλλαγές για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια

Σε τέσσερις άξονες κινείται το σχέδιο αστικών αναπλάσεων και αναζωογόνησης των πόλεων, το οποίο περιλαμβάνει και πλάνο παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων από φορέα διαχείρισης και όχι από τους ιδιοκτήτες τους, ενώ ανοίγει το δρόμο και για πλωτά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε θαλάσσιο χώρο.

Το νομοσχέδιο παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, και ο υφυπουργός, Νίκος Ταγαράς.

Οι τέσσερις βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι:

Η θέσπιση πλαισίου για αστική αναζωογόνηση και την ανάπλαση των πόλεων, των οικισμών και των τμημάτων τους. Μέσω του πλαισίου αυτού ο φορέας ανάπλασης θα δύναται να εκπονήσει και να υλοποιήσει προγράμματα κλιματικής ουδετερότητας, έξυπνης πόλης, διαχείρισης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κ.ά.
Η θέσπιση πλαισίου για τη διαδικασία παρέμβασης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των εγκαταλελειμμένων κτισμάτων ή τμημάτων κτισμάτων. Η δυνατότητα παρέμβασης θα δοθεί σε φορείς διαχείρισης με συγκεκριμένες προυποθέσεις και σεβασμό του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου. Για τις παρεμβάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη η αδυναμία ή η απουσία ενδιαφέροντος αποκατάστασης από πλευράς των ιδιοκτητών. Στόχος είναι να αποφευχθεί ή να αρθεί ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια που προκαλείται από τα εγκαταλελειμμένα κτίσματα, η αναβάθμιση των περιοχών με πλήθος τέτοιων κτιρίων, η αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων κτισμάτων και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η διευκόλυνση με σαφείς διατάξεις των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων προκειμένου να διασφαλιστούν οι κοινόχρηστοι χώροι.
Η θέσπιση ειδικών πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων για την επίλυση ειδικότερων ζητημάτων μεταξύ των οποίων το ζήτημα των ελέγχων αυθαιρέτων, αλλά και η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας πιλοτικών εγκαταστάσεων πλωτών φωτοβολταϊκών.
Με το σχέδιο νόμου πραγματοποιούνται μικρές βελτιώσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία ερμηνεία κάθε ειδικότερης ρύθμισης σχετικά με την κατασκευή κτιρίων, ενώ επιχειρείται να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών αναφορικά με την εξέταση των θεμάτων των οποίων χρονίζει στα Συμβούλια που εφαρμόζουν την πολεοδομική νομοθεσία.

Όπως επισημάνθηκε στο υπουργικό συμβούλιο, βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, πάντοτε υπό τις προϋποθέσεις που επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Τα αυθαίρετα
Με το νομοσχέδιο θα ανάψει το πράσινο φως και για την έναρξη των ελέγχων των νομιμοποιημένων αυθαιρέτων στο πλαίσιο των σχετικών ρυθμίσεων τακτοποίησης των προηγούμενων ετών. Θα υπάρξουν σημειακές τροποποιήσεις των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τον έλεγχο οικοδομικών αδειών και αυθαιρέτων κατασκευών, προκειμένου εν συνεχεία να καταστεί δυνατή η πλήρης ενεργοποίηση της διαδικασίας ελέγχου μέσω ελεγκτών, η οποία έχει θεσμοθετηθεί εδώ και χρόνια, αλλά παραμένει ανενεργή.

Πρακτικά θα ενεργοποιηθεί ο δειγματοληπτικός έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών ώστε να περάσουν από το κόσκινο των ελεγκτών χιλιάδες κτίσματα, τα οποία έχουν τακτοποιηθεί. Στόχος είναι με τον τρόπο αυτό να εντοπιστούν υφιστάμενα αυθαίρετα, αλλά επίσης να αποφευχθεί και η δημιουργία νέων αυθαιρέτων.


Τα αυθαίρετα
Με το νομοσχέδιο θα ανάψει το πράσινο φως και για την έναρξη των ελέγχων των νομιμοποιημένων αυθαιρέτων στο πλαίσιο των σχετικών ρυθμίσεων τακτοποίησης των προηγούμενων ετών. Θα υπάρξουν σημειακές τροποποιήσεις των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τον έλεγχο οικοδομικών αδειών και αυθαιρέτων κατασκευών, προκειμένου εν συνεχεία να καταστεί δυνατή η πλήρης ενεργοποίηση της διαδικασίας ελέγχου μέσω ελεγκτών, η οποία έχει θεσμοθετηθεί εδώ και χρόνια, αλλά παραμένει ανενεργή.


Πρακτικά θα ενεργοποιηθεί ο δειγματοληπτικός έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών ώστε να περάσουν από το κόσκινο των ελεγκτών χιλιάδες κτίσματα, τα οποία έχουν τακτοποιηθεί. Στόχος είναι με τον τρόπο αυτό να εντοπιστούν υφιστάμενα αυθαίρετα, αλλά επίσης να αποφευχθεί και η δημιουργία νέων αυθαιρέτων.